McDonald’s Persondatapolitik - Danmark

Sidst opdateret: April 2021

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan vi – Food Folk Danmark ApS (“McDonald’s), CVR-nummer 24214087, Falkoner Alle, 2000 Frederiksberg, som den dataansvarlige for dine personoplysninger – indsamler, bruger, beskytter og deler vores kunders persondata. Ved “kunder” forstås de, der besøger vores restauranter, bruger vores websites og mobil-apps, deltager i vores konkurrencer via vores forskellige kampagner, eller i øvrigt har interaktion med os.

Mange af vores restauranter ejes og drives af franchisetagere, som er selvstændige erhvervsdrivende. Denne Persondatapolitik er ikke gældende for vores franchisetagere eller for websites eller mobil-apps, som de står for. Vi henviser til disse franchisetageres egne persondatapolitikker for oplysninger om, hvordan de behandler kundeoplysninger.

1. Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle persondata om dig, når du besøger vores restauranter, herunder bl.a. når du efterfølgende henvender dig til os fordi du f.eks. vil klage over noget bestemt, bruger vores websites eller mobil-apps (under ét “Onlinetjenester”) eller i øvrigt har interaktion med os f.eks. ved at deltage i vores konkurrencer og kampagner. De oplysninger, vi indsamler, kan opdeles i tre grupper: (a) oplysninger, som du selv giver os; (b) oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af automatiserede metoder, og (c) oplysninger, som vi indsamler fra andre kilder.

Personoplysninger, du giver os:


Vi har også automatiseret indsamling af oplysninger, som anvender automatiseret teknologi til at indsamle oplysninger fra dit computersystem eller din mobilenhed, når du besøger vores restauranter, bruger Onlinetjenesterne eller forskellige teknologier i restauranterne.

Personoplysninger, vi indsamler automatisk:


Særligt om lokationsoplysninger

Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne kan indsamle oplysninger om din mobilenheds eller computers nøjagtige lokation ved brug af geolokalisering og teknologier som f.eks. GPS, Wi-Fi, Bluetooth eller afstand til sendemast. På de fleste mobilenheder og computersystemer kan du i indstillingerne for enheden eller web-browseren tilbagekalde din tilladelse til, at vi må indsamle disse oplysninger. Hvis du har nogen spørgsmål til, hvordan du forhindrer os i at indsamle oplysninger om din nøjagtige lokation, anbefaler vi, at du kontakter tjenesteudbyderen for din mobilenhed, producenten af enheden eller udbyderen af din web-browser. Onlinetjenesterne og teknologier i restauranterne fungerer muligvis ikke korrekt uden oplysninger om din lokation. Hvis du gerne vil have, at vi sletter indsamlede oplysninger, som kan bruges til at identificere din lokation, kontakt os da venligst på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse. Der kan [dog] være oplysninger, som vi efter loven har pligt til at opbevare.

Hvis du har valgt at benytte mobilbestilling via MOP, vil du blive anmodet om at give tilladelse til at anvende din lokation alene med det formål for at sikre, at du har valgt en bestilling hos en restaurant, du tidsmæssigt kan nå frem til, når din bestilling er klar.

Oplysninger fra andre kilder

Vi kan indsamle oplysninger om dig fra andre selskaber og organisationer. Vi kan også indsamle offentligt tilgængelige oplysninger. Det kan f.eks. være, når du interagerer med os via sociale medier, såsom Facebook.

2. Hvordan bruger vi de indsamlede oplysninger?

De oplysninger, vi indsamler, kan vi bl.a. anvende til at:


Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger


Vi kan også bruge de indsamlede oplysninger om dig på andre måder, som du i så fald vil blive orienteret om, når oplysningerne indsamles, eller, såfremt indsamlingen kræver din forudgående tilladelse, vil du blive bedt om at give tilladelse hertil, før vi behandler dine oplysninger.

3. Hvordan deler vi de indsamlede oplysninger?


4. Brug af cookies

Vores brug af cookies er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, som du kan læse her.

5. Databeskyttelse i forhold til børn

Vi forstår vigtigheden af at beskytte dine personoplysninger, når du bruger Onlinetjenesterne. Vi tager især beskyttelsen af børns personoplysninger meget alvorligt, når de besøger eller bruger Onlinetjenesterne. Dette afsnit 5 (databeskyttelse i forhold til børn) har til formål at give svar på spørgsmål om, hvordan vi bruger personoplysninger indsamlet om børn under 16, som bruger Onlinetjenesterne.

A. Hvilke personoplysninger indsamler I?

Der er mange forskellige features på vores sider, f.eks. spil og malebøger, som hverken børn eller deres forældre skal afgive personoplysninger for, at barnet kan bruge. Nogle gange indsamler vi dog visse former for personoplysninger om børn, f.eks. i forbindelse med en aktivitet eller når barnet bliver tilmeldt McDonald’s klubber såsom FamilieTid. I så fald kan vi indsamle oplysninger om børns mailadresse, postadresse, telefonnummer og fødselsdato, hvis en forælder har afgivet disse oplysninger.

Vi indsamler ikke personoplysninger fra børn under 16 uden tilladelse fra forælder eller værge. Hvis en sådan tilladelse er påkrævet, indsamler vi din mailadresse med det formål at forklare dig, hvordan vi bruger oplysningerne og få din tilladelse til at indsamle oplysningerne om barnet.

B. Hvordan bruger I de indsamlede personoplysninger?

Vi kan bruge oplysningerne til at fremsende en fødselsdagsvoucher en gang årligt til barnet. Desuden kan vi bruge kontaktoplysninger til at svare på anmodninger fra barnet eller til at fortælle barnet, hvorvidt barnet har vundet en konkurrence eller lodtrækning, som barnet har deltaget i. Vi vil i så fald anvende din mailadresse til at give dig oplysninger om vores brug af barnets personoplysninger eller få din tilladelse. Denne behandling er baseret på vores legitime interesse, herunder til at håndtere kontakt med barnet.

C. Hvordan deler I personoplysningerne?

Vi kan dele personoplysninger om børn med andre, hvis det med rimelighed kan siges at være nødvendigt, i følgende tilfælde:


Vi kan også videregive personoplysninger om børn til tredjemænd, som leverer ydelser til os. Det kan være ydelser i form af hosting af vores sites, tekniske ydelser, efterkomme anmodninger eller administrere konkurrencer eller lodtrækninger. Sådanne tredjemænd må ikke videregive personoplysninger, de modtager fra os, medmindre videregivelsen er nødvendig for, at de kan levere den aftalte ydelse til os.

D. Henvendelser fra forældre om databeskyttelse i forhold til børn

Du kan bede om at se de personoplysninger, vi har indsamlet fra dit barn, og som ikke er blevet slettet, og du kan også bede os slette personoplysninger, som ikke er slettet allerede. Du kan også nægte os tilladelse til videre indsamling af personoplysninger fra dit barn, selv hvis du tidligere har givet samtykke dertil. Hvis du ønsker dette, kontakt os da venligst pr. telefon, mail eller brev (se kontaktoplysninger nedenfor).

E. Hvem skal jeg henvende mig til vedrørende databeskyttelse i forhold til børn?

Vi anbefaler, at forældre holder øje med deres børns online-aktiviteter. Har du spørgsmål om vores databeskyttelse i forhold til børn, kontakt os da venligst på nedenstående adresse/mailadresse.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om:


Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder i forbindelse med direkte markedsføring.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at fravælge dem ved at følge anvisningerne i de markedsføringsmeddelelser, vi sender til dig. Din tilbagetrækning vil dog først have virkning fremadrettet. Normalt kan du også finde dine overordnede kommunikationspræferencer og vejledning i, hvordan du takker nej til at modtage kommunikation, i profil-sektionen af Onlinetjenesterne, du bruger. Det er også muligt, at du kan ændre dine kommunikationspræferencer via indstillingerne på din enhed.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os her eller via kundeservice@mcdonalds.dk

Selv om du har takket nej til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, vil du stadig modtage meddelelser vedrørende dine transaktioner, eventuelle konti du har hos os eller konkurrencer eller lodtrækninger, du har deltaget i. Hvis du har fravalgt én form for meddelelser, betyder det ikke, at du har fravalgt andre former. For eksempel, hvis du har takket nej til at modtage e-mails med markedsføringsindhold, kan du godt stadigvæk modtage SMS'er med markedsføringsindhold, hvis du har sagt ja til at modtage SMS'er. Og hvis du modtager beskeder fra en McDonald's-franchisetager, kan du kun fravælge at modtage disse ved direkte henvendelse til den pågældende.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til brug for direkte markedsføring fra dem, medmindre du giver os tilladelse til det. Når vi sender dig meddelelse herom, og du giver samtykke, deler vi dine personoplysninger på den måde, du har givet tilladelse til.

Dette samtykke kan naturligvis også tilbagekaldes ved at kontakte Food Danmark ApS her eller via kundeservice@mcdonalds.dk

Du har ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), hvis du er uenig i vores behandling af dine oplysninger. Vi opfordrer dig naturligvis altid til at tage kontakt til os, før du klager til Datatilsynet.

7. Links til andre websites og sociale medier

Onlinetjenesterne kan indeholde links til websites, som drives af tredjemand. Hvis du følger et sådant link, anbefales du at læse det pågældende websites Persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker. Vi er ikke ansvarlige for nogen tredjemands politikker og praksis. Eventuelle oplysninger, du måtte give til sådanne tredjemand, vil blive behandlet i overensstemmelse med deres Persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker. Fsva. vores sider på sociale medier, herunder f.eks. Facebook, kan vi have et fælles dataansvar for den behandling af dine personoplysninger, som finder sted på siden. Det betyder, at både denne Persondatapolitik og det sociale medies vilkår indeholder information om behandlingen af dine personoplysninger og derfor kan være relevante for dig at læse.

Der kan også være udbydere af andre apps, tools, widgets og plug-ins på Onlinetjenesterne, som f.eks. Facebook “Synes godt om”-knapper, og disse vil muligvis også anvende automatiserede metoder til indsamling af oplysninger om, hvordan du anvender disse features. Disse organisationer kan anvende dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker.

8. Datasikkerhed

Vi ønsker at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger. Vores tekniske, administrative og fysiske procedurer er designet til at sørge for, at der ikke sker hændelig, uretmæssig eller uautoriseret tab, tilgang, videregivelse, brug, ændring eller ødelæggelse af personlige oplysninger. Vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte vores informationssystemer, men ingen website, mobilapplikation eller computersystem, og ingen transmission af data over internettet eller noget andet offentligt netværk kan garanteres at være 100% sikker.

9. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik, og som foreskrevet i vores dataopbevaringspolitik (medmindre loven kræver opbevaring i længere tid). Dette kan f.eks. være en lovpligtig opbevaring af bogføringsmateriale på 5 år efter reglerne i bogføringslovens kapitel V.

Har du oprettet en bruger på en af vores mobil-apps, vil brugeren blive slettet efter 13 måneders inaktivitet, dvs. hvis du ikke har åbnet den pågældende mobil-app i en sammenlagt periode på 13 måneder. Vi vil altid henvende os til dig, inden vi foretager en endelig sletning af din bruger. Sletningen vil først finde sted 30 dage efter vores henvendelse, hvis du fortsat forholder dig inaktiv.

Herudover fastlægges kriterierne for det tidsrum, hvor det er nødvendigt at opbevare dine oplysninger i bl.a. i forhold til, hvorvidt det kan anses, at der er et løbende aftaleforhold med dig, eller om du er en aktiv kunde, om du har deltaget i vores konkurrencer, karakteren af dine henvendelser, herunder hvorvidt der er opstået en eventuel tvist med dig.

10. Dataoverførsler til tredjelande

McDonald’s er en global organisation, og Food Folk er en nordisk organisation, begge med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tværs af landegrænser. Vi kan derfor dele oplysninger om dig med andre inden for McDonald's-Familien (herunder også Food Folk familien) og overføre oplysningerne til andre lande i verden, hvor vi har aktiviteter, herunder uden for EØS. Sådanne overførsler vil alene ske i forbindelse med de formål, der er anført i denne Persondatapolitik, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at vi i disse situationer vil sikre et lovligt overførselsgrundlag, såsom indgåelse af EU-standardkontrakter. Du kan anmode om en kopi af EU-standardkontrakterne, hvis du kontakter os her eller via kundeservice@mcdonalds.dk

11. Ændringer i Persondatapolitikken

Denne Persondatapolitik træder i kraft på den øverst i politikken anførte dato. Vi kan til enhver tid opdatere denne Persondatapolitik. Hvis det sker, vil vi offentliggøre den ændrede version her og ændre datoen for “Sidst opdateret” (datoen, den er gældende fra) øverst i politikken. Du anbefales at tjekke med jævne mellemrum, om der er kommet en ny og ændret version.

12. Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål til denne Persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os.

Food Folk Danmark ApS
Falkoner Alle 20
2000 Frederiksberg
Email: kundeservice@mcdonalds.dk